jacksonian

jacksonian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı