duvardaki el yazısı

duvardaki el yazısı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvardaki el yazısı handwriting on the wall

duvardaki el yazısı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvardaki el yazısı the handwriting on the wall
el yazısı el yazısı cursive handwriting
çivi yazısı yazısı cuneiform script
duvardaki delik hole in the wall
duvardaki bir sinek a fly on the wall
duvardaki yazıyı görmek see the writing on the wall
duvardaki çatlak crack in the wall
duvardaki bir sinek olmak to be a fly on the wall
duvardaki resim picture on the wall
duvardaki ayna mirror on the wall
hepsinin en adil olduğu duvardaki ayna ayna mirror mirror on the wall who's the fairest of them all
duvardaki tuğla brick in the wall
duvardaki delikler holes in the wall
duvardaki delik hole-in-the-wall eateries
duvardaki yazılar writings on the wall
duvardaki poster poster on the wall
duvardaki delik hole on the wall
duvardaki boru pipe in the wall
duvardaki yazıyı görür sees the writing on the wall
duvardaki yazıyı görüyorum i see the writing on the wall
duvardaki soket socket on the wall
duvardaki sanat art on the wall
duvardaki boşluklar gaps in the wall
duvardaki yazıyı oku read the writing on the wall
duvardaki yazıyı gördüm saw the writing on the wall
duvardaki grafik chart on the wall
duvardaki saat clock on the wall
duvardaki yazıyı gördüm seen the writing on the wall
duvardaki nem humidity on the wall
duvardaki topları balls on the wall
duvardaki notlar notes on the wall
duvardaki metin text on wall
duvardaki bir sineğin of a fly on the wall
duvardaki bir resim. a picture on the wall.
duvardaki girinti recess in the wall
duvardaki bekçi watchman on the wall
duvardaki çerçeve frame on the wall
duvardaki takvime bak look at the calendar on the wall
duvardaki prizden çıkarın unplug it from the wall socket
duvardaki boşluk cavity in the wall
duvardaki corbel corbel on the wall
duvardaki işaretler the markings on the wall
duvardaki bir delikten through a hole in the wall
havadan kumanda yazısı airborne command post
asya yarı el yazısı asian semi-longhair
kitap kapağındaki övgü yazısı blurb
ingiliz el yazısı british longhair
kötü el yazısı cacography
temyize başvuru yazısı certiorari
çivi yazısı kemiği cuneiform bone