dünya dönüşü

dünya dönüşü teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
dünya dönüşü earth return

dünya dönüşü terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dünya küçük bir dünya it's a small world
dünya küçük bir dünya it's a small world
dünya dünya globe earth
dünya bankasının dünya çapında yönetim göstergeleri world bank's worldwide governance indicators
dünya için dünya ... world for world...
dünya bankası dünya gelişme göstergeleri veri tabanı world bank's world development indicators database
dünya çapında panda logosu, dünya yaban hayatı fonu ile tanınmaktadır. known worldwide by its panda logo, world wildlife fund
dünya lideri bir dünya a world-leading global
dünya kalkınma göstergeleri 2008 dünya bankası world development indicators 2008 of the world bank
ikinci dünya dünya second world world
dünya çapında dünya world worldwide
dünya dünya günü world earth day
gelecekteki dünya ve dünya vitrin future world and world showcase
uçak dönüşü aeroplane spin
uçak dönüşü airplane spin
uçak dönüşü airplane turn
amper-dönüşü ampere-turn
yarasa dönüşü bat turn
deve dönüşü camel spin
gün dönüşü day return
motor dönüşü engine turning
geri dönüşü olmayan irreversibly
tekme dönüşü kick turn
dönüşü olmayan nokta point of no return
eksenlerin dönüşü rotation of axes
tur dönüşü round turn
deniz dönüşü sea return
yıldız dönüşü star turn
cümlenin dönüşü turn of phrase
yüzyılın dönüşü turn of the century
gelgit dönüşü turn of the tide
satış dönüşü return on sales
yatırımın geri dönüşü return of investment
tekerlek dönüşü wheel spin
boşaltma dönüşü drain spin
yatırımın geri dönüşü returns on investment
turn-dönüşü ile turn-by-turn
hisse senedi dönüşü stock turn
enerji geri dönüşü energy return
yılın dönüşü turn of the year
malların dönüşü return of goods
zihin dönüşü turn of mind
yatırımın geri dönüşü return on your investment
yağ dönüşü oil return
geri dönüşü olmayan arıza irretrievable breakdown
kafa dönüşü head spin
iş dönüşü business turnaround
günün birçok mutlu dönüşü many happy returns of the day
geri dönüşü olmayan non-recoverable
iş dönüşü business return