earth return

earth return teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth return dünya dönüşü