eminim

eminim teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
eminim i am certain

eminim terimi için benzer kelimeler ve anlamları

eminim katılacağınızdan eminim i'm sure you'll agree
eminim ilettiğinizden eminim i'm sure you pass
eminim katılacağınızdan eminim i'm sure you'd agree
ben eminim i am confident
eminim i am sure
eminim i'm sure
ben eminim i am confident that
ben eminim i am sure that
eminim i'm pretty sure
oldukça eminim i am pretty sure
eminim ki i'm sure that
eminim ki i am certain that
bundan eminim sure that
eminim i'm certain
eminim i sure
çok eminim i am very confident
eminim siz i'm sure you
eminim olacak i sure will
eminim öylesindir i bet you are
eminim i sure do
ondan eminim i am sure of it
lütfen eminim sure to please
oldukça eminim i am quite sure
bundan eminim i make sure that
eminim ki i'm certain that
cehennem gibi eminim i sure as hell
kesinlikle eminim i am absolutely sure
bir şeyler bildiğinden eminim sure know something
eminim olacak i'm sure it will
çok eminim ki i am very confident that
eminim am sure
hakkında eminim i am sure about
çok eminim i am quite certain
bundan eminim i'm sure of that
geldiğine eminim sure to come
eminim sen i am sure that you
bundan eminim i'm pretty sure that
bildiğinizden eminim i'm sure you know
eminim memnunum i'm sure glad
bundan çok eminim i am pretty sure that
anladığınızdan eminim i'm sure you understand
farkında olduğuna eminim i am sure you are aware
oldukça eminim i'm quite sure
oldukça eminim i'm fairly certain
oldukça eminim i am fairly certain
eminim ki am confident that
bundan eminim i'm sure of it
hangisi eminim which i am sure
bundan eminim sure about this
eminim am certain