bir erkeğin eti, başka bir erkeğin zehiridir

bir erkeğin eti, başka bir erkeğin zehiridir teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bir erkeğin eti, başka bir erkeğin zehiridir a man's meat is another man's poison

bir erkeğin eti, başka bir erkeğin zehiridir terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bir erkeğin eti bir erkeğin zehiridir one man's meat is another man's poison
bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir one man's meat is another man's poison
bir erkeğin kaybı bir erkeğin kazancıdır one man's loss is another man's gain
domuz eti, koyun eti ve keçi eti pigmeat, sheepmeat and goatmeat
bir terörist, başka bir erkeğin özgürlük savaşçısıdır. one terrorist is another man's freedom fighter
dana eti ve dana eti beef and veal
sığır eti ve domuz eti beef and pork
domuz eti ve sığır eti pork and beef
koyun eti veya sığır eti mutton or beef
dana eti eti veal milanese
dana eti veya dana eti veal or beef
sığır eti ve koyun eti beef and mutton
koyun eti ve kuzu eti mutton and lamb
sığır eti, domuz eti ve kümes hayvanları beef, pork and poultry
dana eti ve dana eti stokları beef and veal stocks
sığır eti sığır eti cattlemen's beef
kuzu eti, dana eti ve av lamb, veal and game
kaz eti ile dana eti veal with foie
dana eti ve dana eti beef and veal meat
koyun eti ve keçi eti sheepmeat and goatmeat
dana eti ve dana eti sektörüne ilişkin tanımlar definitions concerning the beef and veal sector
eşek eti, katır veya hinnie eti, taze meat of asses, mules or hinnies, fresh
çiğ dana eti ve dana eti raw beef and veal
koyun eti ve keçi eti mutton and goat meat
bir köpek bir erkeğin en iyi arkadaşıdır a dog is a man's best friend
bir erkeğin dünyasında bir kadın olmak being a woman in a man's world
bir erkeğin of a man
bir erkeğin kalbine giden yol mide yoluyla geçer the way to a man's heart is through his stomach
bir erkeğin ölçüsü the measure of a man
ben bir erkeğin erkeğiyim i'm a woman's man
herhangi bir erkeğin ölümü beni küçültür, any man's death diminishes me,
bir erkeğin yüksekliği the height of a man
bir erkeğin en iyi arkadaşı a man's best friend
hayattaki başarının sırrı bir erkeğin sabaha hazır olması the secret of success in life is for a man to be ready for h
bir erkeğin nihai ölçüsü nerede durduğunu değil the ultimate measure of a man is not where he stands in
bir erkeğin tablosu a man's table
bir erkeğin sahip olacağı tek gerçek güvenlik only real security that a man will have
bir erkeğin en kötüsü the worst of a man
bir erkeğin gerçek doğası the true nature of a man
köpek bir erkeğin en iyi arkadaşıdır dog is a man's best friend
bir erkeğin sadakati a man's loyalty
bir erkeğin sözünün olduğu yerde, zayıflık vardır. where the word of a man is, there is weakness.
bir erkeğin dokunması için for a man to touch
bir erkeğin yanı sıra besides a man
herhangi bir erkeğin of any man
bir erkeğin karşısında is opposite of a man
erkeğin arazisi yok no man's land
erkeğin ülkesi yok no man's land
senin erkeğin is your man
kadın ve erkeğin eşit hakları equal rights of men and women