sarkma anı

sarkma anı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
sarkma anı sagging moment

sarkma anı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anı anı temeli a moment to moment basis
ani ani sudden abrupt
ani ve ani sudden and abrupt
ani patlayıcı vakaların ani dalgalanmasıyla açıklandı. announced by a sudden surge of cases with explosive spread.
sarkma droop
sarkma prolapse
sarkma prolapsus
sarkma ptosis
sarkma sag
sarkma limanı sag harbor
sarkma çubuğu sag rod
sarkma slouch
sarkma cilt sagging skin
sarkma değirmeni sag mill
yüz sarkma facial droop
sarkma direnci sag resistance
sarkma pantolon sagging pants
olmayan sarkma non-sag
sarkma kontrolü sag control
sarkma ekonomisi sagging economy
aşağı sarkma sagging down
sarkma ve gerginlik sag and tension
sarkma yüz sagging face
sarkma tazminatı droop compensation
sarkma memesi sagging breast
sarkma kabarması sag swell
göz kapakları sarkma eyelids droop
sarkma gerginliği sag tension
sarkma direnci sagging resistance
sarkma ve bilyalı değirmenler sag and ball mills
sarkma talebi sagging demand
sarkma yok no sagging
sarkma ayarlamak droop adjust
sarkma veya eğilme sagging or bowing
sarkma drooping over
sarkma işlemi droop operation
çanta ya da sarkma bag or sag
aşırı sarkma excessive sagging
sarkma işlevi droop function
sarkma zinciri sag chain
sarkma değirmeninden from the sag mill
sarkma alanı sag area
sarkma özellikleri sagging properties
sarkma% 25 droop is 25%
şili tarımsal muayene hizmeti (sarkma chile's agricultural inspection service (sag
yüz kasları sarkma facial muscles sag
sarkma problemleri sag problems
sarkma not sagging
sarkma sarkık sagging drooping
arka sarkma posterior sagging