anı anı temeli

anı anı temeli teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
anı anı temeli a moment to moment basis

anı anı temeli terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ani ani sudden abrupt
ani ve ani sudden and abrupt
ani patlayıcı vakaların ani dalgalanmasıyla açıklandı. announced by a sudden surge of cases with explosive spread.
eklemlenmenin temeli basis of articulation
konsol temeli cantilever foundation
nakit temeli cash basis
göz temeli fundus of eye
sanat ve beşeri bilimler ulusal temeli national foundation on the arts and the humanities
savaş temeli war footing
temeli: whosis whosis
altın temeli gold basis
zemin temeli ground sloth
devam eden temeli ongoing basis
zamanında temeli timely basis
temeli koymak lay the foundation
yuvarlanma temeli rolling basis
temeli the basis of
temeli the basis for
temeli oluşturmak form the basis
tasarım temeli design basis
temeli olarak as a basis for
hazırlık temeli basis of preparation
düz çizgi temeli straight line basis
kazık temeli pile foundation
ayakta tedavi temeli outpatient basis
temeli olarak as the basis for
deneme temeli trial basis
şerit temeli strip foundation
şerit temeli strip footing
özet temeli summary basis
muhasebe temeli basis of accounting
ilk gel ilk hizmet temeli first come first serve basis
ilk gel önce servis temeli first come first served basis
tek seferlik temeli one-off basis
fiyat temeli price basis
dünya çapında temeli worldwide basis
havale temeli remittance basis
dizaynın temeli basis of design
en iyi çaba temeli best effort basis
olay temeli occurrence basis
temeli oluşturur forms the basis
yinelenen temeli recurring basis
hesaplama temeli calculation basis
temeli koyar lays the foundation
ses temeli sound foundation
test temeli test basis
sözleşme temeli contractual basis
bire bir temeli one-to-one basis
ilk isim temeli first name basis
geri dönüş temeli non-recourse basis