aşırı sel

aşırı sel teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
aşırı sel over-flood

aşırı sel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

aşırı sel olayları extreme flooding events
aşırı sel olayları extreme flood events
aşırı ila aşırı mild to extreme
aşırı gerilim aşırı akım over voltage over current
aşırı gerilim ve aşırı akım overvoltage and overcurrent
aşırı aşırı pazar heavily oversupplied market
aşırı alım ve aşırı satış seviyeleri overbought and oversold levels
aşırı sıcağa karşı aşırı hassas extremely sensitive to extreme heat
aşırı ısınma aşırı basınç overheating overpressure
sel flood
sel sigortası flood insurance
sel lambası flood lamp
sel gelgit flood tide
sel ışık flood-light
sel suyu floodwater
sel yatağı floodway
nuh ve sel noah and the flood
sel sel
sel-senkronizasyon sel-sync
sel. sel.
sel torrent
sel gibi torrential
sel çukuru gulch
sel yatağı gulley
sel yatağı gully
sel floods
sel sistemi deluge system
sel gibi gözyaşı dök bana cry me a river
sel aydınlatma flood lighting
sel sulama flood irrigation
sel koruması flood protection
geri sel flood back
sel eğilimli flood-prone
sel savunma flood defences
sel bölgesi flood zone
sel ışın flood beam
sel hasarı flood damage
şiddetli sel severe flooding
sel uyarısı flood warning
sel riski flood risk
geniş sel wide flood
sel basamağı flood stage
yaygın sel widespread flooding
bir sel a flood of
sel yönlendirme flood routing
sel seviyesi flood level
pazar sel flood the market
sel kabartma flood relief
geniş kapsamlı sel extensive flooding
mevsimsel sel seasonal flooding