flood routing

flood routing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
flood routing sel yönlendirme

flood routing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

routing yönlendirme
routing number yönlendirme numarası
cable routing kablo yönlendirme
bank routing number banka yönlendirme numarası
aba routing number aba yönlendirme numarası
routing code yönlendirme kodu
bank routing banka yönlendirme
call routing çağrı yönlendirme
aba routing aba yönlendirme
routing information yönlendirme bilgisi
pipe routing boru yönlendirme
order routing sipariş yönlendirme
routing table yönlendirme tablosu
routing instructions yönlendirme talimatları
routing guide yönlendirme kılavuzu
wire routing tel yönlendirme
routing transit number yönlendirme transit numarası
routing system yönlendirme sistemi
hose routing hortum yönlendirme
approval routing onay yönlendirme
weather routing hava yönlendirme
ip routing ip yönlendirme
traffic routing trafik yönlendirme
belt routing bant yönlendirme
routing rules yönlendirme kuralları
signal routing sinyal yönlendirme
routing process yönlendirme işlemi
routing path yönlendirme yolu
routing service yönlendirme servisi
routing protocol yönlendirme protokolü
onward routing ileriye doğru yönlendirme
least cost routing en düşük maliyetli yönlendirme
network routing ağ yönlendirme
routing of cables kabloların yönlendirilmesi
routing machine yönlendirme makinesi
routing engine yönlendirme motoru
static routing statik yönlendirme
conduit routing boru yönlendirme
multicast routing çok noktaya yayın yönlendirme
routing data yönlendirme verileri
harness routing koşum takımı
electronic routing elektronik yönlendirme
pipeline routing boru hattı yönlendirme
transit routing number transit yönlendirme numarası
rate routing oran yönlendirme
routing for için yönlendirme
routing plan yönlendirme planı
message routing mesaj yönlendirme
deposit routing mevduat yönlendirme
switching and routing anahtarlama ve yönlendirme