uzun ve kısa,

uzun ve kısa, teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
uzun ve kısa, long and short of it, the

uzun ve kısa, terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kısa kısa hikaye short short story
kısa kısa short brief
kısa kısa öyküler short-short stories
mümkün olan en kısa sürede ve en kısa sürede as fully and promptly as possible
en kısa sürede ama en kısa sürede as soon as possible but no later than
kısa ve kısa short and brief
uzun gövdeli ve kısa bacaklı bir av köpeği basset
bir kısa bir uzun hece ölçüsü iambic
hayat kısa, sanat uzun life is short art is long
uzun ve kısa çalışma long-and-short work
bir uzun üç kısa heceli vezin paeon
uzun ve kısa the long and the short of it
bir uzun ve bir kısa heceli ölçü trochaic
uzun ve kısa long and short
kısa ve uzun vadeli short and long term
uzun kısa sermaye long short equity
uzun veya kısa pozisyonlar long or short positions
uzun ve kısa pozisyonlar long and short positions
uzun ve kısa tall and short
uzun süreli kazanç için kısa süreli ağrı short-term pain for long-term gain
kısa ve uzun vadeli sakatlık short and long term disability
kısa ve uzun short and long
uzun bir yol kısa a long way short
uzun ve kısa vadeli long and short term
kısa ve uzun vadede in the short and long term
uzun veya kısa long or short
kısa far ve uzun far low beam and high beam
kısa orta ve uzun vadeli short medium and long term
hem kısa hem de uzun vadeli both short and long term
uzun veya kısa tall or short
kısa ve uzun menzilli short and long range
uzun ve kısa sesli long and short vowel
uzun yoldan kısa long way short
öz sermaye uzun kısa equity long short
uzun kısa strateji long short strategy
kısa ve uzun vadeli hedefler short and long term goals
kısa ve uzun vadeli başarı short and long term success
uzun ve kısa far high and low beam
uzun kısa tall-short
hem kısa hem de uzun both short and long
kısa süre daha uzun short time longer
kısa veya uzun siparişler short or long orders
kısa veya uzun süreler için for short or long periods
kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler short term and long term goals
uzun kısa tall small
kısa ve uzun kol short and long sleeve
kısa uzun vadeli short long term
uzun veya kısa pozisyon a long or short position
hem kısa hem de uzun vadeli both short term and long term
hem uzun hem de kısa vadeli both long and short term