gal

gal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gal gal