gal.

gal. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gal. gal.