gaff-topsail catfish

gaff-topsail catfish teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı