gaff sail

gaff sail teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı