factitious

factitious teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı