facsim.

facsim. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facsim. facsim.

facsim. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

facsim facsim