facsim

facsim teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facsim facsim

facsim terimi için benzer kelimeler ve anlamları

facsim. facsim.