facilis descensus averno

facilis descensus averno teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı