facilis descensus averni

facilis descensus averni teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facilis descensus averni facilis descensus averni

facilis descensus averni terimi için benzer kelimeler ve anlamları

facilis descensus averno facilis descensus averno
descensus sarkması
descensus testis descensus testis