facilis descensus averni

facilis descensus averni teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı