face-saving

face-saving teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
face-saving durumu kurtaran