face-to-face

face-to-face teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
face-to-face yüz yüze