face-lift

face-lift teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
face-lift güzelleştirmek