dafydd ap gwilym

dafydd ap gwilym teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dafydd ap gwilym dafydd ap gwilym