dafydd ap gruffudd

dafydd ap gruffudd teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dafydd ap gruffudd dafydd ap gruffudd

dafydd ap gruffudd terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dafydd ap gwilym dafydd ap gwilym
llywelyn ap gruffudd llywelyn ap gruffudd