v-hold control

v-hold control teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-hold control v tutma kontrolü

v-hold control terimi için benzer kelimeler ve anlamları

held hold hold bekletme bekletme
will not hold hold together bir arada durmayacak
hold hold with tutun
hold hold the committee komiteyi tut
hold control kontrolü elinizde tutun
hill hold control tepe tutma kontrolü
hold-to-run control çalışmaya hazır kontrol
hold and control tut ve kontrol et
hold the control key kontrol tuşunu basılı tutun
hold control over kontrolü ele geçirmek
hold the control button kontrol düğmesini basılı tutun
hold down the control button kontrol düğmesini basılı tutun
hold down control key kontrol tuşunu basılı tutun
presence of control, joint control or significant influence kontrol varlığı, eklem kontrolü veya önemli etki
can't hold a candle to bir mum tutamaz
choke-hold boğulma-tutun
don't hold your breath nefesinizi tutmayın
have a hold over ele geçirmek
hold ambar
hold 'em tutun & # x27;
hold a candle to, not bir mum tutmak
hold a grudge kin gütmek
hold a gun to someone's head birisinin kafasına silah tutmak
hold against dayanmak
hold all the aces tüm asları tut
hold at bay uzak durmak
hold back geri çekil
hold button basılı tut düğmesi
hold court mahkeme yapmak
hold down basılı tutmak
hold everything her şeyi tut
hold forth bekletmek
hold good iyi tut
hold in tut
hold it tut
hold no brief for kısaltmak
hold off uzak tutmak
hold on tut
hold on to tutunmak
hold on to your hat şapkanı tut
hold one's breath bir nefesini tut
hold one's end up birini tut
hold one's fire birini ateşle tut
hold one's ground birini tutmak
hold one's head high birini tutmak
hold one's horses birinin atını tut
hold one's nose birisinin burnunu tut
hold one's own bir tanesini tutmak
hold one's peace birinin huzurunu tutmak
hold one's temper birini tutmak