t duly sworn

t duly sworn teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t duly sworn usulüne göre yeminli

t duly sworn terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duly sworn usule göre yemin etmiş
being duly sworn yeminli olmak
having been duly sworn usulüne göre yeminli olmak
who being duly sworn kim usulüne uygun yemin etti
having duly sworn usulüne göre yeminli olmak
i, being duly sworn ben, yeminli olmak
being duly sworn state usulüne uygun olarak yeminli olma
have been duly sworn usulüne göre yeminli
being duly sworn says that usulüne göre yeminli olmak
been duly sworn usulüne göre yeminli
being duly sworn say usulüne göre yeminli olmak
sworn yemin
subscribed and sworn abone ve yemin
sworn in yemin
sworn statement yeminli ifade
sworn translator yeminli tercüman
sworn translation yeminli çeviri
subscribed and sworn to before me abone ve benden önce yemin
sworn to before me benden önce yemin
sworn enemy yeminli düşman
sworn to and subscribed before me benden önce yemin ve abone oldu
sworn affidavit yeminli beyan
sworn declaration yeminli beyan
sworn testimony yeminli ifade
sworn to secrecy gizliliğe yemin
to be sworn yemin etmek
sworn to me bana yemin et
sworn at yemin etti
subscribed and sworn to before me this abone ve benden önce bu yemin
signed and sworn imzalı ve yeminli
was sworn yemin edildi
sworn by yemin etti
sworn into office ofise yemin
sworn enemies yeminli düşmanlar
sworn officer yeminli subay
sworn interpreter yeminli tercüman
sworn duty yeminli görev
being sworn yeminli olmak
sworn off yemin ettirmek
sworn to before me this benden önce yemin
sworn or affirmed yeminli veya onaylanmış
sworn under oath yemin altında yemin
sworn proof yeminli kanıt
sworn to and subscribed before me this benden önce yemin etti ve abone oldu
sworn personnel yeminli personel
sworn notary yeminli noter
i could have sworn yemin edebilirdim
he was sworn in yemin etti
having been sworn yemin ettirilmiş
were sworn yemin edildi