l just called to say i love you

l just called to say i love you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l just called to say i love you sadece seni sevdiğimi söylemek için aradım

l just called to say i love you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i just called to say i love you sadece seni sevdiğimi söylemek için aradım
i love, love, love, love seviyorum, aşk, aşk, aşk
i just call to say i love you sadece seni sevdiğimi söylemek için aradım
say,say,say söyle söyle söyle
i just called to say sadece .. söylemek için aramıştım
love loves to love love aşk aşk sevmeyi sever
love, love, love him. sev, sev, sev onu.
love you very much, just the way you are. seni çok seviyorum, sadece olduğun gibi.
i love you just the way you are seni olduğun gibi seviyorum
and i love you very much, just the way you are. ve seni çok seviyorum, sadece olduğun gibi.
you say, i say diyorsun
say you love me beni sevdiğini söyle
just just just sadece sadece sadece
i love love you seni seviyorum seviyorum
love your neighbor as you love yourself kendini sevdiğin gibi komşunu sev
i love i love you seni seviyorum seni seviyorum
i just wanted to say thank you sadece sana teşekkür etmek istedim
what did you just say az önce ne dedin
just to say thank you sadece teşekkür etmek için
i just want to say thank you sadece teşekkür etmek istiyorum
i just say thank you for sadece teşekkür ederim diyorum
called me to say söylememi istedi
i just love you ben sadece seni seviyorum
just love you sadece seni seviyorum
don't you just love sadece sevmiyor musun
just i love you sadece, seni seviyorum
you've just gotta love sadece sevmelisin
i cannot say that, nor dare i say it. bunu söyleyemem ya da söylemeye cüret edemem.
say say bye-bye hoşçakal de
called to love sevgiye çağrıldı
say love aşk de
you're so just just sen çok sadece
i just called sadece aradım
i have just called az önce aradım
has just called az önce aradı
i had just called az önce aradım
he just called me az önce beni aradı
has just called for için aradı
have just called az önce aradım
just called him az önce onu aradım
called just that sadece buna denir
love for love aşk için aşk
love is love aşk aşktır
i love and will love forever. sonsuza dek seveceğim ve seveceğim.
love god love others aşk tanrısı diğerlerini sev
love and will love forever sonsuza kadar seveceğim ve seveceğim
love love day aşk aşk günü
life itself, which i love and will love forever sonsuza dek seveceğim ve seveceğim hayatın kendisi
love ain't a love bir aşk değil bir aşk
love, love, laugh aşk, aşk, gül