t is indeed

t is indeed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is indeed t gerçekten

t is indeed terimi için benzer kelimeler ve anlamları

is indeed indeed gerçekten de
a friend in need is a friend indeed dost kara günde belli olur
indeed aslında
yes indeed evet kesinlikle
thank you very much indeed gerçekten çok teşekkür ederim
and indeed ve gerçekten
is indeed gerçekten de
it is indeed gerçekten de
thank you indeed gerçekten teşekkür ederim
or indeed ya da gerçekten
thanks indeed gerçekten teşekkürler
if indeed eğer gerçekten
was indeed gerçekten de
do indeed gerçekten yap
are indeed gerçekten
as indeed aslında
but indeed ama gerçekten
very good indeed gerçekten çok iyi
may indeed gerçekten olabilir
it was indeed gerçekten de öyleydi
many thanks indeed çok teşekkürler
does indeed gerçekten mi
have indeed gerçekten var
has indeed gerçekten de
i am indeed ben gerçekten
indeed it is gerçekten öyle
very much indeed gerçekten çok
can indeed gerçekten olabilir
were indeed gerçekten
did indeed gerçekten yaptım
very nice indeed gerçekten çok iyi
why indeed neden gerçekten
will indeed gerçekten olacak
for indeed gerçekten
indeed dramatically so gerçekten de dramatik şekilde
this is indeed bu gerçekten
which indeed hangisi gerçekten
had indeed gerçekten vardı
i do indeed gerçekten yaparım
no indeed hayır
we are indeed biz gerçekten
there are indeed gerçekten var
very well indeed gerçekten çok iyi
i have indeed gerçekten sahibim
you are indeed sen gerçekten
how indeed nasıl gerçekten
they are indeed onlar gerçekten
i will indeed gerçekten yapacağım
indeed true gerçekten doğru
very interesting indeed gerçekten çok ilginç