l have known him

l have known him teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l have known him onu tanıdım

l have known him terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i have known him for onu tanıyordum
i have known him since onu o zamandan beri tanıyorum
i have known him for a long time onu uzun zamandır tanıyorum
i have known him for 3 years onu 3 yıldır tanıyorum
he have known him onu tanıyordu
i have known him for years onu yıllardır tanıyorum
have known him onu tanıyordum
had i known known bilsem bilirdim
i've known him onu tanıdım
known of him onu tanıyor
if known by him onun tarafından biliniyorsa
known by him onun tarafından bilinir
known him well onu iyi tanıyor
are known to him onun tarafından bilinir
was known to him onun için biliniyordu
known him since onu o zamandan beri tanıyordum
known him longer onu daha uzun süre tanıyordu
was known by him onun tarafından biliniyordu
since i've known him onu tanıdığımdan beri
i've known him for onu tanırım
has known him for many years onu yıllardır tanıyor
known him for long onu uzun zamandır tanıyor
i known him for onu tanırım
i had known him onu tanıyordum
i haven't known him for long onu uzun zamandır tanımıyorum
love him or hate him onu sev ya da nefret et
it likes him him ondan hoşlanıyor
him him a shot ona bir şans
him and him alone o ve o yalnız
should have known better daha iyi bilmeliydi
should have known bilmeliydim
i have known biliyordum
have known bilinen
have been known bilinen
i should have known better ben daha iyi bilmeliydim
i should have known bilmeliydim
known to have sahip olduğu bilinen
would have known bilmeliydim
we have known biliyoruz
have long known uzun zamandır bilmek
have long been known uzun zamandan beri bilinen
how long have you known ne zamandan beri biliyorsun
is known to have sahip olduğu biliniyor
are known to have sahip olduğu biliniyor
must have known bilmesi gerekir
have known better daha iyi bilmiş
i have been known biliniyorum
ought to have known bilmeliydim
i have ever known hiç biliyordum
he must have known o biliyor olmalı