x the average

x the average teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x the average x ortalama