cache

cache teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cache önbellek

cache terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cache-cache önbellek
cache la poudre önbellek la poudre
cache memory ön bellek
cache storage önbellek depolama
cache-sexe cache-sexe
clear cache önbelleği temizle
browser cache tarayıcı ön belleği
weapons cache silah önbelleği
cache folder önbellek klasörü
write cache önbellek yaz
memory cache bellek önbelleği
cache size önbellek boyutu
cache file önbellek dosyası
data cache veri önbelleği
cache hit önbellek isabet
buffer cache tampon önbellek
delete cache önbelleği sil
disk cache disk önbelleği
cache management önbellek yönetimi
dns cache dns önbelleği
system cache sistem önbelleği
cache settings önbellek ayarları
cache busting önbellek bozma
a cache of bir önbellek
cache data önbellek verileri
clear your cache önbelleğini temizle
local cache yerel önbellek
internet cache internet önbelleği
flush cache önbellek temizle
clean cache önbellek temizle
flash cache flaş önbellek
large cache büyük önbellek
cache up önbelleklemek
page cache sayfa önbelleği
font cache yazı tipi önbelleği
smart cache akıllı önbellek
thumbnail cache küçük resim önbelleği
clearing the cache önbelleği temizleme
clear browser cache tarayıcı önbelleğini temizle
web cache web önbelleği
cache line önbellek satırı
browser's cache tarayıcının önbelleği
processor cache işlemci önbelleği
cache server önbellek sunucusu
empty the cache önbelleği boşalt
enable cache önbelleği etkinleştir
cache content önbellek içeriği
cache-control cache-control
cache card önbellek kartı
download cache önbellek indir