cache la poudre

cache la poudre teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cache la poudre önbellek la poudre