a little more

a little more teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a little more biraz daha