a lot of time

a lot of time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a lot of time çok zaman

a lot of time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from lot to lot çoktan çokya
lot-to-lot consistency lottan partiye tutarlılık
on a lot by lot basis çok fazla
lot by lot inspection lot incelemesine göre lot
lot-to-lot variation lottan partiye değişim
a lot y a lot of çok fazla
time time time zaman zaman zaman
spend a lot of time çok zaman harcamak
take a lot of time çok zaman ayır
takes a lot of time çok zaman alıyor
spent a lot of time çok zaman harcamak
it takes a lot of time çok zaman alır
i spent a lot of time çok zaman geçirdim
waste a lot of time çok zaman harcamak
i spend a lot of time çok zaman harcadım
save a lot of time çok zaman kazan
a lot of free time bir sürü boş zaman
lot of time çok zaman
thanks a lot for your time zaman ayırdığınız için çok teşekkürler
spending a lot of time çok zaman harcamak
spends a lot of time çok zaman harcıyor
take up a lot of time çok zaman ayır
took a lot of time çok zaman aldı
since a lot of time çok zamandan beri
takes up a lot of time çok zaman alır
taking up a lot of time çok zaman alıyor
have a lot of free time boş zamanınız olsun
during a lot of time çok zaman boyunca
a lot of time ago çok zaman önce
require a lot of time çok zaman gerektirir
a lot less time çok daha az zaman
spend a lot of time with ile çok zaman harcamak
have a lot of time çok zamanın olsun
i have a lot of free time çok boş zamanım var
save me a lot of time bana çok zaman kazandır
spend a lot time looking bakarak çok zaman harcamak
lose a lot of time çok zaman kaybetmek
a lot of face time çok fazla yüz zaman
take up a lot of your time çok zamanını ayır
i spend quite a lot of time çok zaman harcıyorum
a lot time ago çok zaman önce
since a lot of time ago çok zamandan beri
spend a lot of time studying ders çalışmak için çok zaman harcamak
has spent a lot of time çok zaman harcadı
a lot of spare time çok fazla boş zaman
i take a lot of time çok zaman alırım
i spend a lot of my time zamanımın çoğunu geçiriyorum
he spent a lot of time çok zaman harcadı
a lot free time çok boş zaman
spent a lot of time together birlikte çok zaman geçirdim