i am at your disposal

i am at your disposal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am at your disposal hizmetinizdeyim

i am at your disposal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

disposal or partial disposal elden çıkarma veya kısmen elden çıkarma
is at your disposal to study your project projenizi incelemek için emrinizde
at your disposal senin emrinde
i remain at your disposal senin emrinde kalıyorum
we remain at your disposal hizmetinizdeyiz
remain at your disposal emrinde kal
we are at your disposal biz sizin hizmetinizdeyiz
i remain at your disposal for any information herhangi bir bilgi için emrinde kalıyorum
put at your disposal emrinde olmak
i stay at your disposal emrinde kalırım
remaining at your disposal emrinde kalan
i remain at your entire disposal senin emrinde kalıyorum
i'm at your disposal emrinizdeyim
we remain at your entire disposal emrinde kalıyoruz
your disposal emrinde
at your entire disposal emrinde
i remain at your disposal for için emrinde kalıyorum
stay at your disposal emrinde kalmak
we remain at your disposal for any herhangi biri için hizmetinizdeyiz
we stay at your disposal hizmetinizdeyiz
we remain at your disposal for için hizmetinizdeyiz
be at your disposal emrinde olmak
i remain at your disposal for any further information daha fazla bilgi için emrinde kalıyorum
is at your disposal emrinizde
we keep at your disposal hizmetinizdeyiz
i am at your disposal for için emrinde
i am at your disposal for any question herhangi bir soru için emrinizdeyim
remaining at your entire disposal emrinde kalan
always at your disposal her zaman emrinde
we are at your disposal for any further information daha fazla bilgi için emrinizdeyiz
we put at your disposal hizmetinize sunuyoruz
i remain at your disposal for any herhangi biri için emrinde kalıyorum
at your complete disposal emrinde
place at your disposal emrinde
at your full disposal emrinde
keep at your disposal emrinde kal
have at your disposal emrinde olmak
i remain at your entire disposal for any clarification herhangi bir açıklama için tüm emrinde olmaya devam ediyorum
we are at your disposal for any further information you may daha fazla bilgi için emrinizdeyiz
are at your disposal emrinizde
i stay at your disposal for further questions daha fazla soru için emrinde kalıyorum
we are at your disposal for için emrinizdeyiz
i remain at your disposal for any questions herhangi bir sorunuz için emrinde kalıyorum
at your disposal for emrinde
remain at your complete disposal emrinde kal
am at your disposal emrinde
remain at your disposal for için emrinde kalmak
remains at your disposal emrinde kalır
we remain at your disposal for any clarification herhangi bir açıklama için hizmetinizdeyiz
i remain at your disposal for any further daha fazlası için hizmetinizdeyim