i remain at your disposal

i remain at your disposal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i remain at your disposal senin emrinde kalıyorum

i remain at your disposal terimi için benzer kelimeler ve anlamları

we remain at your disposal hizmetinizdeyiz
remain at your disposal emrinde kal
i remain at your disposal for any information herhangi bir bilgi için emrinde kalıyorum
i remain at your entire disposal senin emrinde kalıyorum
we remain at your entire disposal emrinde kalıyoruz
i remain at your disposal for için emrinde kalıyorum
we remain at your disposal for any herhangi biri için hizmetinizdeyiz
we remain at your disposal for için hizmetinizdeyiz
i remain at your disposal for any further information daha fazla bilgi için emrinde kalıyorum
i remain at your disposal for any herhangi biri için emrinde kalıyorum
i remain at your entire disposal for any clarification herhangi bir açıklama için tüm emrinde olmaya devam ediyorum
i remain at your disposal for any questions herhangi bir sorunuz için emrinde kalıyorum
remain at your complete disposal emrinde kal
remain at your disposal for için emrinde kalmak
we remain at your disposal for any clarification herhangi bir açıklama için hizmetinizdeyiz
i remain at your disposal for any further daha fazlası için hizmetinizdeyim
remain at your disposal for any herhangi biri için emrinde kalmak
we remain at your entire disposal for any herhangi bir şey için tüm emrinde kalırız
we remain at your disposal for any request herhangi bir istek için hizmetinizdeyiz
i remain at your disposal for further information daha fazla bilgi için emrinde kalıyorum
i remain at your disposal for any further questions başka sorularınız için hizmetinizdeyim
i remain at your disposal should senin emrinde kalmalıyım
i remain at your disposal for further assistance daha fazla yardım için emrinde kalıyorum
remain at your disposal for further information daha fazla bilgi için emrinde kal
i remain at your disposal for any information needed ihtiyaç duyduğunuz her türlü bilgi için emrinde kalıyorum
i remain at your complete disposal senin emrinde kalıyorum
i remain at your entire disposal for any further daha fazla bilgi için tüm emrinde olacağım
we remain at your disposal for anything you may need. ihtiyacınız olabilecek her şey için hizmetinizdeyiz.
i shall remain at your disposal senin emrinde kalacağım
i remain at your disposal to answer cevaplamak için hizmetinizdeyim
we remain at your entire disposal for any further daha fazlası için tüm hizmetinizdedir
i remain at your disposal for anything her şey için emrinde kalıyorum
we remain entirely at your disposal tamamen emrinizde kalırız
i remain at your entire disposal for için emrinde kalıyorum
we remain at your disposal for any assistance herhangi bir yardım için hizmetinizdeyiz
remain at your disposal should emrinde kalmak gerekir
i remain at your disposal for any further inquiry daha fazla bilgi almak için hizmetinizdeyim
i remain at your disposal if you need ihtiyacın olursa ben senin emrinde kalırım
we remain at your complete disposal emrinizdeyiz
i remain at your disposal to listen to dinlemek için emrinde kalıyorum
remain at your disposal for any further information daha fazla bilgi için emrinde kal
will remain at your disposal emrinde kalacak
remain at your disposal for any clarification herhangi bir açıklama için hizmetinizdedir
remain at your disposal for any additional questions. başka sorularınız için hizmetinizdedir.
i remain at your disposal for any clarification herhangi bir açıklama için emrinde kalıyorum
we will, of course, remain at your disposal if you have any elbette, eğer varsa, emrinizde kalırız.
i remain at your disposal for anything you need ihtiyacın olan her şey için emrinde kalıyorum
remain at your disposal for any questions sorularınız için hizmetinizde kalın
i remain a your disposal senin emrinde kalıyorum
i remain at your disposal if you eğer senin emrinde kalırım