i am late

i am late teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı