a 'think piece'

a 'think piece' teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 'think piece' bir & # 039; düşünce parçası & # 039;

a 'think piece' terimi için benzer kelimeler ve anlamları

think! think! think! düşünün! düşünün! düşünün!
piece by piece parça parça
piece after piece parça parça
taken apart piece by piece parça parça ayrılmış
single piece piece tek parça
think piece parça düşün
think-piece düşünmek parçalı
i think think that neither bence de öyle
think about what they think ne düşündüklerini düşün
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
i don't think i've ever hiç sanmıyorum sanmıyorum
i don't think it's fair onun adil olduğunu sanmıyorum
i don't think it's true bunun doğru olduğunu sanmıyorum.
i don't think it's a good idea bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum
i don't think you're ready bence hazır olmadığını sanmıyorum
i can't think of anything i'd rather do. yapmak istediğim bir şey düşünemiyorum.
don't think it's going to be don 'olacağını sanmıyorum
i'm sorry... i don't think so üzgünüm ... sanmıyorum
you'd think it's düşünecektiniz & # 039; s
don't think it's right sanmıyorum, doğru mu?
if i'd had some set idea of a finish line, don't you think i bir bitiş çizgisine dair bazı fikrim varsa, sanmıyorum.
i don't think i'm going to sanırım gitmeyeceğimi sanmıyorum
it's a piece of cake bu bir parça kek
i'll have a piece bir parçam olacak
i'm having a piece bir parçaya sahibim
to give a piece of someone's mind aklına bir parça vermek
i don't think so sanmıyorum
don't you think sence de öyle değil mi?
you'd think düşünecektiniz
don't think sanmıyorum
i don't think that sanmıyorum ki
don't think too much fazla düşünmeyin
don't even think sanmıyorum bile
i didn't think sanmıyorum
i can't think straight düz düşünemiyorum
you'd think that bunu düşünürdün
don't think twice iki kere düşünmeyin
don't you think that sence de öyle değil mi?
didn't think düşünmedim
don't think that sanmıyorum ki
let's think hadi düşünelim
i can't think of düşünemiyorum
i think that's all sanırım hepsi bu
don't believe everything you think düşündüğün her şeye inanma
i can't help but think yardım edemem ama düşünemiyorum
i don't think so either ben de öyle düşünmüyorum
i really don't think gerçekten sanmıyorum
i shouldn't think düşünmemeliydim
i think it's better daha iyi olduğunu düşünüyorum
i don't think i can yapabileceğimi sanmıyorum