year zero

year zero teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
year zero yıl sıfır