year in, year out

year in, year out teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı