valentinian i

valentinian i teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valentinian i sevgilim ben

valentinian i terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valentinian valentinianus
valentinian ii valentinian ii
valentinian iii valentinian iii