valentinian

valentinian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valentinian valentinianus

valentinian terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valentinian i sevgilim ben
valentinian ii valentinian ii
valentinian iii valentinian iii