vale of glamorgan

vale of glamorgan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vale of glamorgan sihre vale