vale

vale teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı