vale

vale teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vale vadi