ultima thule

ultima thule teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı