ulan

ulan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulan ulan

ulan terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ulan bator ulan batur
ulan ude ulan ude
ulan-ude ulan-ude