ulan bator

ulan bator teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulan bator ulan batur

ulan bator terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ulan ulan
ulan ude ulan ude
ulan-ude ulan-ude