sackcloth and ashes

sackcloth and ashes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sackcloth and ashes çul ve küller

sackcloth and ashes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wear sackcloth and ashes çul ve küller giymek
in sackcloth and ashes çul ve küller içinde
sits in sackcloth and ashes çul ve küller içinde oturur
ashes to ashes külleri külleri
sackcloth çuval bezi
in sack cloth and ashes çuval bezi ve külleri içinde
ashes and cinders küller ve cinders
dust and ashes toz ve küller
rubble and ashes moloz ve küller
repent in dust and ashes toz ve küller içinde tövbe
ashes and flue gas treatment küller ve baca gazı arıtma
in dust and ashes toz ve küller içinde
ashes küller
rise from the ashes küllerden doğmak
out of the ashes kül dışı
hot ashes sıcak küller
from the ashes küllerden
burn to ashes külleri yakmak
rising from the ashes küllerden doğan
little ashes küçük küller
reduced to ashes küllere indirgenmiş
rose from the ashes küllerden gül
reduce to ashes külleri azaltmak
ashes scattered dağınık küller
ashes of war savaş külleri
burnt to ashes küllere yanmış
valley of ashes kül vadisi
smoldering ashes için yanan kül
spread the ashes külleri yaymak
his ashes onun külleri
burned down to ashes küllere yakıldı
born from the ashes küllerinden doğmuş
scatter ashes saçılma külleri
scattered his ashes küllerini dağılmış
ashes test külleri testi
beauty for ashes küller için güzellik
pile of ashes kül yığını
turned to ashes küller döndü
imposition of ashes kül eklenmesi
spewed ashes haşlanmış küller
burned to ashes küllere yanmış
the phoenix rising from the ashes anka kuşu küllerinden yükseliyor
dust to ashes kül tozu
reborn from the ashes külleri yeniden doğmuş
emerged from the ashes küller ortaya çıktı
ashes from külleri
scattered ashes dağınık küller
ashes to dust toza küller
rise like a phoenix from the ashes küllerinden bir anka kuşu gibi doğmak
can rise from the ashes. küllerden yükselebilir.