sackcloth and ashes

sackcloth and ashes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sackcloth and ashes çul ve küller