sackcloth

sackcloth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı